Oeganda: hulp voor missionaire kerken

Over dit project

De Presbyterian Church in Uganda is een bevlogen en missionaire kerk, die overal in het land nieuwe gemeentes sticht. En met succes: het aantal kerken en kerkleden groeit heel snel! Die snelle groei plaatst de kerk tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen. De Verre Naasten ondersteunt deze kerken hierbij en sponsort theologische opleidingen en de vrouwen- en jeugdgroepen. Hierdoor kan de kerk blijven groeien en met woord en daad levens veranderen van mensen in Oeganda!

De snelle groei vraagt de Presbyterian Church in Uganda (PCU) om na te denken over: hoe organiseren we ons, hoe komen we aan genoeg predikanten en hoe maken we van jonge kerken, sterke en blijvende kerken? Binnen de kerken is er daarom een grote behoefte aan opleiding en toerusting van predikanten en kerkleiders.

Opleiding
Om deze groeiende kerk straks te voorzien van voldoende predikanten, heeft de PCU haar eigen theologische opleiding. Daarnaast is er de Mobiele Bijbelschool, een succesvol onderwijsproject. Deze school trekt door het land en kerkleiders kunnen zo in hun eigen regio thematische cursussen volgen om hun kennis over de Bijbel en de praktische, gereformeerde uitwerking ervan te verhogen. Een aantal kerkleiders volgt via deze mobiele school een basisopleiding theologie, in samenwerking met de Theologische School in Kampala.

Evangelisatie
De PCU doet veel evangelisatiewerk. In haar activiteiten, zowel binnen als buiten de gemeentes, besteedt de kerk speciale aandacht aan de positie van jongeren en vrouwen. Voor de jongeren zijn er jeugdgroepen waar Bijbelstudie wordt gehouden en gesproken wordt over onderwerpen als seksualiteit. Ook vrouwen worden gestimuleerd om samen te komen: voor Bijbelstudie en voor het verdienen van een inkomen. Zo helpt de kerk bijvoorbeeld vrouwengroepen bij het houden van kippen en de verkoop van hun eieren. Hierdoor kunnen de vrouwen deels in hun eigen onderhoud voorzien! Tegelijkertijd wil de kerk de vrouwen zo stimuleren om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het kerkelijk leven, ook in financiële zin.

Help mee!
Bouw mee aan groeiende kerken in Oeganda! Voor dit project is in 2014 € 26.250 nodig (75% van € 105.000 wordt gefinancierd door Utrecht Mission, 25% van € 105.000 door De Verre Naasten).

Oeganda

Na verschillende verkenningsgesprekken zijn De Verre Naasten en Utrecht Mission (voorheen: de Utrechtse Zendingsdeputaten) in 2010 een veelbelovende samenwerking gestart met de Presbyterian Church in Uganda (PCU).

In Oeganda ondersteunt De Verre Naasten verschillende activiteiten van de Oegandese kerk (zie tabblad Projecten), onder andere toerustings- en evangelisatieprojecten voor en door vrouwen en jongeren. Ook steunt De Verre Naasten een zogeheten Mobiele Bijbelschool. Deze mobiele opleiding gaat langs alle presbyteries van de Oegandese kerk. Wanneer de mobiele school in hun regio is, kunnen kerkleiders thematische cursussen volgen om hun kennis over de Bijbel en de praktische, gereformeerde uitwerking ervan te verhogen. Een aantal van hen volgt via deze mobiele school een basisopleiding theologie, in samenwerking met de Theologische School in Kampala. Na het afronden van deze opleiding (die een aantal jaar duurt) krijgen ze een officieel diploma.

Samen met…
Voor de steun aan de Presbyterian Church in Uganda werkt De Verre Naasten nauw samen met Utrecht Mission (UM).

Doneer voor dit project

Projectbedrag

€ 26.250

Land

Oeganda

Oeganda